Show MenuHide Menu

Protokoll

Protokoll från årsmöten/årsstämmor

 • Nr 1/07 från möte den 8 juni 2007
 • Nr 1/08 från möte den 26 maj 2008
 • Nr 1/09 från möte den 29 maj 2009
 • Nr 1/10 från möte den 1 juni 2010
 • Nr 1/11 från möte den 19 maj 2011
 • Nr 1/12 från möte den 25 maj 2012
 • Nr 1/13 från möte den 30 maj 2013
 • Nr 1/14 från möte den 23 maj 2014
 • Nr 1/15 från möte den 27 februari 2015
 • Nr 2/15 från möte den 1 juni 2015
 • Nr 1/16 från möte den 23 maj 2016
 • Nr 1/17 från möte den 15 juni 2017
 • Nr 1/18 från möte den 11 juni 2018
 • Nr 2/18 från möte den 26 november 2018
 • Nr 1/19 från möte den 10 juni 2019
 • Nr 1/20 från möte den 16 juni 2020
 • Nr 1/21 från möte den 15 juni 2021
 • Nr 1/22 från möte den 15 juni 2022

Protokoll från arbetsutskottsmöten

 • Nr 1/07 från möte den 14 februari 2007
 • Nr 2/07 från möte den 16 mars 2007
 • Nr 3/07 från möte den 29 augusti 2007
 • Nr 4/07 från möte den 5 november 2007
 • Nr 5/07 från möte den 18 december 2007
 • Nr 1/08 från möte den 7 februari 2008
 • Nr 2/08 från möte den 27 mars 2008
 • Nr 3/08 från möte den 16 oktober 2008
 • Nr 4/08 från möte den 18 december 2008
 • Nr 1/09 från möte den 05 februari 2009
 • Nr 2/09 från möte den 22 april 2009
 • Nr 3/09 från möte den 29 maj 2009

Protokoll från interimsstyrelsemöten

 • Nr 1/09 från möte den 29 maj 2009
 • Nr 2/09 från möte den 25 juni 2009
 • Nr 3/09 från möte den 15 september 2009
 • Nr 4/09 från möte den 17 December 2009
 • Nr 1/10 från möte den 16 februari 2010
 • Nr 2/10 från möte den 27 april 2010
 • Nr 3/10 från möte den 1 juni 2010
 • Nr 4/10 från möte den 19 juli 2010
 • Nr 5/10 från möte den 1 september 2010
 • Nr 6/10 från möte den 26 oktober 2010
 • Nr 7/10 från möte den 16 december 2010
 • Nr 1/11 från möte den 17 januari 2011
 • Nr 2/11 från möte den 11 april 2011
 • Nr 3/11 från möte den 19 maj 2011
 • Nr 4/11 från möte den 19 maj 2011
 • Nr 5/11 från möte den 30 augusti 2011
 • Nr 6/11 från möte den 28 oktober 2011
 • Nr 7/11 från möte den 13 december 2011
 • Nr 1/12 från möte den 28 februari 2012
 • Nr 2/12 från möte den 20 april 2012
 • Nr 3/12 från möte den 25 maj 2012
 • Nr 4/12 från möte den 25 maj 2012
 • Nr 5/12 från möte den 29 aug 2012
 • Nr 6/12 från möte den 13 september 2012
 • Nr 7/12 från möte den 6 november 2012
 • Nr 8/12 från möte den 7 dec 2012
 • Nr 1/13 från möte den 1 februari 2013
 • Nr 1/13 från möte den 1 februari 2013
 • Nr 2/13 från möte den 4 mars 2013
 • Nr 3/13 från möte den 5 april 2013
 • Nr 4/13 från möte den 4 september 2013
 • Nr 5/13 från möte den 30 maj 2013
 • Nr 6/13 från möte den 30 maj 2013
 • Nr 8/13 från möte den 30 september 2013
 • Nr 10/13 från möte den 13 december 2013
 • Nr 1/14 från möte den 26 februari 2014
 • Nr 2/14 från möte den 18 mars 2014
 • Nr 3/14 från möte den 4 april 2014
 • Nr 4/14 från möte den 28 april 2014
 • Nr 5/14 från möte den 21 maj 2014
 • Nr 6/14 från möte den 23 maj 2014
 • Nr 7/14 från möte den 23 maj 2014
 • Nr 8/14 från möte den 20 augusti 2014
 • Nr 9/14 från möte den 11 september 2014
 • Nr 10/14 från möte den 29 oktober 2014
 • Nr 11/14 från möte den 12 december 2014
 • Nr 1/15 från möte den 29 januari 2015

Protokoll från styrelsemöten

 • Nr 1/15 från möte den 27 februari 2015
 • Nr 2/15 från möte den 30 mars 2015
 • Nr 3/15 från möte den 30 april 2015
 • Nr 4/15 från möte den 1 juni 2015
 • Nr 5/15 från möte den 1 juni 2015
 • Nr 6/15 från möte den 5 oktober 2015
 • Nr 7/15 från möte den 2 december 2015
 • Nr 1/16 från möte den 4 mars 2016
 • Nr 2/16 från möte den 20 april 2016
 • Nr 3/16 från möte den 23 maj 2016
 • Nr 4/16 från möte den 23 maj 2016
 • Nr 5/16 från möte den 19 september 2016
 • Nr 6/16 från möte den 19 oktober 2016
 • Nr 7/16 från möte den 6 december 2016
 • Nr 1/17 från möte den 7 mars 2017
 • Nr 2/17 från möte den 24 april 2017
 • Nr 3/17 från möte den 15 juni 2017
 • Nr 4/17 från möte den 15 juni 2017
 • Nr 5/17 från möte den 15 september 2017
 • Nr 6/17 från möte den 1 december 2017
 • Nr 1/18 från möte den 26 februari 2018
 • Nr 2/18 från möte den 6 april 2018
 • Nr 3/18 från möte den 9 maj 2018
 • Nr 4/18 från möte den 11 juni 2018
 • Nr 5/18 från möte den 11 juni 2018
 • Nr 6/18 från möte den 2 september 2018
 • Nr 7/18 från möte den 26 november 2018
 • Nr 1/19 från möte den 27 februari 2019
 • Nr 2/19 från möte den 27 februari 2019
 • Nr 3/19 från möte den 13 maj 2019
 • Nr 4/19 från möte den 10 juni 2019
 • Nr 5/19 från möte den 10 juni 2019
 • Nr 6/19 från möte den 10 september 2019
 • Nr 7/19 från möte den 19 november 2019
 • Nr 1/20 från möte den 25 februari 2020
 • Nr 2/20 från möte den 16 juni 2020
 • Nr 3/20 från möte den 16 juni 2020
 • Nr 4/20 från möte den 8 september 2020
 • Nr 5/20 från möte den 25 november 2020
 • Nr 1/21 från möte den 16 februari 2021
 • Nr 2/21 från möte den 4 maj 2021
 • Nr 3/21 från möte den 15 juni 2021
 • Nr 5/21 från möte den 22 november 2021
 • Nr 1/22 från möte den 7 februari 2022
 • Nr 2/22 från möte den 30 mars 2022
 • Nr 3/22 från möte den 4 maj 2022
 • Nr 4/22 från möte den 15 juni 2022
 • Nr 5/22 från möte den 21 september 2022
 • Nr 6/22 från möte den 17 november 2022
 • Nr 1/23 från möte den 8 februari 2023
 • Nr 2/23 från möte den 12 april 2023

Protokoll från arbetsutskottsmöten, SSGK

 • Nr 1/15 från möte den 21 september 2015
 • Nr 2/15 från möte den 16 november 2015
 • Nr 1/16 från möte den 19 februari 2016
 • Nr 2/16 från möte den 7 april 2016
 • Nr 3/16 från möte den 29 augusti 2016
 • Nr 4/16 från möte den 4 oktober 2016
 • Nr 5/16 från möte den 28 november 2016