Show MenuHide Menu

Kommittén

Grundvattenkommittén utgör en frivillig sammanslutning mellan kommuner och företag samt andra med intresse för grundvattnet i Sydvästskåne. Uppgiften är att administrera och genomföra undersökningar som rör grundvattnet i verksamhetsområdet.

Enligt stadgarna kan kommittén medverka i bildandet av ett grundvattenråd (Sydvästskånes grundvattenråd). Ett sådant grundvattenråd kan sedan drivas av kommittén, med sammankomster, information m m för medlemmarna i grundvattenrådet, som en del av kommitténs verksamhet.

Ansökan om medlemskap i kommittén ska göras skriftligt till kommitténs styrelse. Årsstämma avgör, efter förslag från styrelsen, om ansökan ska bifallas. Medlem är skyldig att erlägga de avgifter som årligen beslutas vid ordinarie årsstämma.

Medlemmar

 • Akademiska Hus
 • Burlövs kommun
 • Kävlinge kommun
 • Lomma kommun
 • Malmö stad
 • Nordic Sugar AB
 • Staffanstorps kommun
 • Svedala kommun
 • Sydvatten AB
 • Sysav AB
 • Trelleborgs kommun
 • VA Syd

Kansli

     
Christina Sundvall VA Syd 040‑635 03 11
       

Styrelse

     

Ledamöter

     
Ordinarie
     
Magdalena Beck
Ordförande
VA Syd
Lennart Månsson
Vice ordförande
Lomma kommun
Per-Arne Johansson Trelleborgs kommun
Pierre Lindberg Staffanstorps kommun
Raul Grönholm SYSAV
Arwin Sohrabi Malmö stad
Erik Stoy Svedala kommun
       
Ersättare
     
Magdalena Lindberg Eklund Sydvatten
Göran Kihlstrand Burlövs kommun
Joakim Björklin Trelleborgs kommun
Sara Kullberg Svedala kommun
Ulrika Sabel VA Syd
       
Adjungerade
     
Verena Danielsson Länsstyrelsen Skåne
Malin Magnusson
Sakkunnig
Sweco 0768‑15 61 92