Show MenuHide Menu

Kommittén

Grundvattenkommittén utgör en frivillig sammanslutning mellan kommuner och företag samt andra med intresse för grundvattnet i Sydvästskåne. Uppgiften är att administrera och genomföra undersökningar som rör grundvattnet i verksamhetsområdet.

Enligt stadgarna kan kommittén medverka i bildandet av ett grundvattenråd (Sydvästskånes grundvattenråd). Ett sådant grundvattenråd kan sedan drivas av kommittén, med sammankomster, information m m för medlemmarna i grundvattenrådet, som en del av kommitténs verksamhet.

Ansökan om medlemskap i kommittén ska göras skriftligt till kommitténs styrelse. Årsstämma avgör, efter förslag från styrelsen, om ansökan ska bifallas. Medlem är skyldig att erlägga de avgifter som årligen beslutas vid ordinarie årsstämma.

Medlemmar

 • Akademiska Hus
 • Burlövs kommun
 • Kävlinge kommun
 • Lomma kommun
 • Malmö stad
 • Nordic Sugar AB
 • Staffanstorps kommun
 • Svedala kommun
 • Sydvatten AB
 • Sysav AB
 • Trelleborgs kommun
 • VA Syd

Kansli

Marianne Fredriksson VA Syd 040‑635 03 91

Styrelse

Ledamöter

Ordinarie
Carina Svensson
Ordförande
VA Syd 070‑934 25 14
Göran Jepsson
Vice ordförande
Svedala kommun 070‑749 55 10
Per-Arne Johansson Trelleborgs kommun 0410‑733 243
Pierre Lindberg Staffanstorps kommun /td>

Lennart Månsson Lomma kommun 070‑335 25 91
Rolf Wernbro Malmö stad
Hans-Åke Mårtensson Burlövs kommun
Ersättare
Thomas Lövskog Kävlinge kommun
Magdalena Lindberg Eklund Sydvatten 040‑351 656
Daniel Pålsson Wargren Trelleborgs kommun 0410‑733 801
Lin Linde Svedala kommun
Adjungerade
Verona Danielsson Länsstyrelsen Skåne
Bo Leander
Kassör
Sweco 070‑586 71 68
Pontus Siesing
Sakkunnig
Sweco 072‑212 70 24